PSC Thriller Current Affairs (2018,2019,2020) By Mansoor Sir

150.00

2021 ൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ 2018 മുതൽ മുതൽ 2020 ഡിസംബർ 5 വരെയുള്ള ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 📚📚✨

Contact 8078484878 or 7558835713

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PSC Thriller Current Affairs (2018,2019,2020) By Mansoor Sir”

Your email address will not be published. Required fields are marked *